Number one in the forest

 • sitright


  Number one in the forest
      

   

  Dala Gripen

   

   

 • startbild dalagripen

  Dala Gripen brDala-Gripen är idag ett välkänt begrepp. Idag finns ett 40-tal olika modeller av timmergripar, risgripar, entreprenadgripar, stengripar & Multigripar och nya produkter tillkommer ständigt.

     Gå till entreprenadprodukter Gå till skogsprodukter

 • sitright

  Automatisk horisontering av förarstolen är ett effektivt sätt att minska risken för belastningsskador hos förare av skogsmaskiner.

  Läs mer om vad som gör vår nivelleringsteknik unik...

     Gå till produkter

 • startbild dalaklippen

  Dala-Klippen

   

  Dala-Klippen är en riktigt robust klipp med fast kniv och kraftig gripcylinder för bästa klippkraft. Gripklorna är utvecklade för att ge bästa grepp runt trädstammen. Kniven är sitter i botten på klippen för att få så låga stubbar som möjligt.

     Gå till produkter

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Automatisk nivellering för Ecolog skördare

Systemet nivellerar automatiskt maskinen genom att automatisera den manuella nivellerings funktionen som finnes via joystick.

Systemet jobbar som följer:

Signal box
sättes i främre utrymmet vid bränsletanken.

Reläkort
sammankopplas med signal boxen och kommer då signal boxen ger en 24 volts signal att öppna ett relä för att släppa fram maskinens egen signal till styrsystemet för nivellering. När systemet är horisontellt upphör 24 volts signalen och relät faller varvid vidare nivellering stoppas. Det som systemet utfört är det samma som om föraren själv skulle ha styrt nivelleringen via nivellerings knapparna på höger palett. Nivelleringen sker med konstant fart som trimmas till lämplig nivå.

Broms till
bryter strömförsörjningen till signal boxen via ett relä. Automatiken blir då bortbruten så snart som bromsen ligger till.

Extra on/off knapp på vänster palett
Att användas då man vid fällning vill niga med maskinen för att komma åt. Utan denna funktion så skulle automatiken gå på då man vid nigning måste släppa på bromsen. Automatiken aktiveras så snart man släpper upp knappen igen.

nivellering_cat_large

 

Automatisk hyttnivellering

På marknaden finns ett stort antal VALMET-skördare av typ 901 & 911 som har en manuell nivellering av hytten. Föraren får sålunda lägga tid och uppmärksamhet på nivelleringen för att sitta rätt och riktigt. På nya maskiner finns idag en automatisk nivellering att köpa.

Vi har för de äldre maskinerna utvecklat ett komplett system för att automatisk sköta om nivelleringen av hytten. Systemet sköter automatiskt nivelleringen i alla riktningar och resultatet för brukaren blir det samma som för användare av vår tiltplatta. Ökad komfort, förebygger belastningsskador och ökar produktiviteten.

automhyttnivellering230

 

Automatisk krannivellering

– för bättre arbetsförhållande

Som förare sitter man i linje med krantornet och har då svårt att se hur tornet står. Det kan i vissa situationer skapa problem. Vissa maskiner t ex skördare har idag möjlighet att tippa (tilta) krantornet för att möjliggöra vissa arbetsmoment. I många fall görs det manuellt, men det tar både tid och uppmärksamhet från föraren.

Med vår krantiltsautomatik kan man släppa en del av uppmärksamheten på krantornet. Föraren vet att kranen ändå står i den position är vridmomentet är som störst. Många skogsmaskintillverkare fabriksmonterar vår krantiltstyrning. Systemet gör inget ingrepp i maskinens ordinarie system utan verkar parallellt med maskinsystemet. Denna produkt kan eftermonteras i de flesta maskiner. Sit Right krantiltstyrning är en säker lösning som givetvis är CE-märkt och uppfyller även

EMC-kraven för skogsmaskiner. Båda dessa normer skall uppfyllas för att ett tillbehör skall få monteras i en maskin.

krantilt230

Kranen ställer sig rätt automatiskt

Nu kan du koncentrera dig på andra arbetsuppgifter.

Sit Right F/B-Tilt

Sit Right FB

För den som arbetar uppför/utför

Automatisk horisontering av förarstolen med SIT RIGHT F/B-TILT är ett effektivt sätt att minska risken för belastningsskador hos förare av skogsmaskiner. Detta har Skogforsk kommit fram till i en studie. Den visar också att horisontering även ökar skördarens prestation oavsett hur terrängen lutar.

 • Se studie och film.

F/B-TILT fabriksmonteras i många skogsmaskiner.

Att arbetet i en skogsmaskin är ett tufft jobb är väl känt. Som förare måste man ibland ta fler beslut än vad en pilot gör i sitt flygplan. Beslutens kvalitet har en stor ekonomisk inverkan på resultatet av arbetet.

SIT RIGHT automatisk stolhorisontering tillför tre viktiga faktorer som förbättrar för förare och ägare.

Välbefinnande

Genom att sitta plant med F/B-TILT förebyggs belastningsskador på föraren. Det betyder att man kan sitta mer avslappnat och arbeta mer koncentrerat och effektivt. En bra och bekväm arbetsplats är betydelsefull för föraren.

Hälsobevarande. När föraren ofta sitter stilla i sned position blir delar av kroppen utsatt för statisk belastning. Detta leder ofta till muskelskador i armar, axlar och rygg. Undersökningar pekar på att omkring 50 % av skogsmaskinförarna har belastningsskador av varierande grad. Minska den risken med F/B-TILT!

Lönsamhet. Horisontering av sin arbetsplats anses vara en av de mest effektiva tekniska åtgärder för att förebygga belastningsbesvär hos skogsmaskinförare. Frisk personal = god ekonomi.

Tack vare F/B-TILT kan föraren lättare arbeta i lutande och kuperad terräng. Resultatet av att sitta rätt blir ökad produktion enligt Skogforsk 4-11%. På årsbasis blir det stora belopp i jämförelse med investeringskostnaden.

Manualer

Kan kombineras med
SIT RIGHT S/S TILT sida-sida nivellering.

Sit right F/B tilt - skiss

Med SIT RIGHT kan du sitta rätt.
Det nya utförandet gör att fötterna
"blir kvar på golvet"

Sit Right S/S-Tilt

Sit Right SS

Automatisk horisontering av förarstolen med SIT RIGHT S/S-TILT är ett effektivt sätt att minska risken för belastningsskador hos förare av skogsmaskiner. Detta har Skogforsk kommit fram till i en studie. Den visar också att horisontering även ökar skördarens prestation – oavsett hur terrängen lutar.

 • Se studie och film.

S/S-TILT fabriksmonteras i många skogsmaskiner.

Att arbetet i en skogsmaskin är ett tufft jobb är väl känt. Som förare måste man ibland ta fler beslut än vad en pilot gör i sitt flygplan.

Beslutens kvalitet har en stor ekonomisk inverkan på resultatet av arbetet.

SIT RIGHT automatisk stolhorisontering tillför tre viktiga faktorer som förbättrar för förare och ägare.

Välbefinnande

Genom att sitta plant med S/S-TILT förebyggs belastningsskador på föraren. Det betyder att man kan sitta mer avslappnat och arbeta mer koncentrerat och effektivt. En bra och bekväm arbetsplats är betydelsefull för föraren.

Hälsobevarande

När föraren ofta sitter stilla i sned position blir delar av kroppen utsatt för statisk belastning. Detta leder ofta till muskelskador i armar, axlar och rygg. Undersökningar pekar på att omkring 50 % av skogsmaskinförarna har belastningsskador av varierande grad. Minska den risken med S/S-TILT!

Lönsamhet

Horisontering av sin arbetsplats anses vara en av de mest effektiva tekniska åtgärder för att förebygga belastningsbesvär hos skogsmaskinförare. Frisk personal = god ekonomi. Tack vare S/S-TILT kan föraren lättare arbeta i lutande och kuperad terräng. Resultatet av att sitta rätt blir ökad produktion enligt Skogforsk 4 -11%. På årsbasis blir det stora belopp i jämförelse med investeringskostnaden.

Manualer Modell 2002
Manualer Modell 2007

Kan kombineras med
SIT RIGHT F/B-TILT längsgående nivellering.

stol_ss

Med SIT RIGHT kan du sitta rätt!

Nyheter - På gång

2021-06-30

Dala-Sweeper - Sopborste

2020-04-10

Nya Gripar

DGE55 och

DGU20

Breddningssats Dala-Vägskrapa