Dala-Ytfräs

Ytfräs monterad på grävare.

Det perfekta verktyget för dig att montera på din grävmaskin. Används för borttagning av beläggningar och utjämning av betong och liknande ytor.

Arbetshälsa och ergonomi
Ekonomi
Högre kvalitet

* OBS! Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i tekniska specifikationer.

Till Dala-Gripen Produkterna