Biojack - Energigripar

Biojack energigripar är riktiga multifunktionsgripar. Gemensamma nämnare för dem är användarvänlighet, mångsidighet, starka och högklassiga material. Du kan snabbt och enkelt komma igång med arbetet utan föregående stora monteringsåtgärder, du behöver bara installera tryck- och returslang. Alla gripar har en rörlig kniv som snabbt fälls in i sitt hölje under lastning, så behöver du inte oroa dig för att träden kapas på nytt under lastningen.

De största fördelarna med Biojack visar sig vid skördning, kvistning och lastning. Gripen har en tydlig arbetscykel: Gripen fattar trädet, klipper av det, tilten lutar ned trädet till lastningsläge.  De olika arbetsfaserna går smidigt. Tack vare sin funktionalitet fungerar samma anordning som vanlig grip vid lastning av virke.  Inga separata åtgärder krävs för användning som vanlig grip. Biojack kan låsas i lastgripläge så att kniven stannar i låst position i sitt hölje och tilten i lastningsläge.

Biojack energigripar finns även med samlande E-gripar och EG-stödgripar. Produkterna kan skräddarsys efter dina behov.

  • Lätt att installera
  • Smidig att användas även vid svåra förhållanden
  • Kontrollerade rörelser och tydlig arbetscykel
  • Snabb klippning
  • Rent arbetsresultat, kapningen sker i marknivå så att stubben blir låg och inte lämnar några vassa pinnar i terrängen.
  • Kapning av fällt virke (t.ex. till ved)
  • Fungerar som lastningsgrip utan separat montering
  • Stark och hållbar konstruktion