Sit Right S/S Tilt

Automatisk horisontering av förarstolen med SIT RIGHT S/S-TILT är ett effektivt sätt att minska risken för belastningsskador hos förare av skogsmaskiner. Detta har Skogforsk kommit fram till i en studie. Den visar också att horisontering även ökar skördarens prestation – oavsett hur terrängen lutar.

S/S-TILT fabriksmonteras i många skogsmaskiner. 
Att arbetet i en skogsmaskin är ett tufft jobb är väl känt. Som förare måste man ibland ta fler beslut än vad en pilot gör i sitt flygplan.
Beslutens kvalitet har en stor ekonomisk inverkan på resultatet av arbetet.
SIT RIGHT automatisk stolhorisontering tillför tre viktiga faktorer som förbättrar för förare och ägare.

Välbefinnande

Genom att sitta plant med S/S-TILT förebyggs belastningsskador på föraren. Det betyder att man kan sitta mer avslappnat och arbeta mer koncentrerat och effektivt. En bra och bekväm arbetsplats är betydelsefull för föraren.

HÄLSOBEVARANDE

När föraren ofta sitter stilla i sned position blir delar av kroppen utsatt för statisk belastning. Detta leder ofta till muskelskador i armar, axlar och rygg. 
Undersökningar pekar på att omkring 50 % av skogsmaskinförarna har belastningsskador av varierande grad. Minska den risken med S/S-TILT!

Lönsamhet

Horisontering av sin arbetsplats anses vara en av de mest effektiva tekniska åtgärder för att förebygga belastningsbesvär hos skogsmaskinförare. 
Frisk personal = god ekonomi. 
Tack vare S/S-TILT kan föraren lättare arbeta i lutande och kuperad terräng. 
Resultatet av att sitta rätt blir ökad produktion enligt Skogforsk 4 -11%. 
På årsbasis blir det stora belopp i jämförelse med investeringskostnaden.

Sit Right S/S Tilt manualer

Modell 2002

Instruktion för Modell 2002 S/S"

Modell 2007

Instruktion för "Modell 2007 S/S"

Kan kombineras med Sit Right F/B Tilt, längsgående nivellering.

Till Sit Right F/B Tilt

För manualer på andra språk, besök vår produktkatalog och produktbladssida.

Till Produktkatalog och Produktblad Tillbaka till Sit Right