Om Sit Right AB

Historik

Bolaget grundas 1994 och baserade sin verksamhet på exploateringen av en patenterad produkt. Den automatiska stolsnivelleringen.
Produkten fick namnet Sit Right, samma som bolaget. Detta gjort med tanke på en kommande internationell lansering. Det är viktigt att produktnamnet kan kopplas till funktionen.

1995 började serieproduktionen av den automatiska stolsnivelleringen. Verksamheten var förlagd till Falun. 

1997 flyttade produktionen till Sigtuna, för att 2000 flytta till Nås i Dalarna. Lokalerna i Nås innehåller mycket skogsmaskinhistorik då Stora tidigare har använt dessa lokaler till sin maskinverkstad för underhåll och service av sina skogsmaskiner i Västerdalarna.

Att etablera en ny produkt på marknaden har visat sig vara en lång och krokig väg. När man börjar marknadsföra en ny produkt så har man ingenting gratis. Det går inte att referera bakåt till tidigare produkter och ingen kan ju efterfråga en produkt som inte är känd. Så i detta fall fick vi börja med att etablera en marknad och det kan normalt endast göras hos slutkunden dvs. användaren/brukaren.

Vi började därför att resa ut till användare av skogmaskiner och entreprenörer i Sverige för att demonstrera och övertyga om produktens förträfflighet.

Efter många tusen mil med vår demobuss så växte så småningom marknaden. Tillverkarna började få upp ögonen för produkten genom att entreprenörer började efterfråga Sit Right vid nyköp av maskiner.

Även vi har givetvis under de gångna åren aktivt påverkat maskintillverkarna i Norden och ute i Europa.

Detta långsiktiga arbete har lett fram till att vår produkt fabriksmonteras hos flertalet av skogsmaskintillverkarna. Bland våra referenser finns tunga namn som John Deere, Komatsu, Ponsse, Rottne, Gremo, Logset, Tigercat, Silvatec m.fl.

Under årens lopp har ytterligare produkter tillkommit, som komplement till "stolstilten" eller som separata produkter.

Utvecklingsarbetet av de befintliga produkterna pågår ständigt och naturligtvis så finns också pågående nyutvecklingar som kommer att leda fram till nya produkter i framtiden.

Mission

Att förse våra kunder med gripar och tillbehör av världsklass för att underlätta våra kunders dagliga arbete.

Vision

Att bli en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av gripar och tillbehör på markanden.

Policy

Kvalitet
Vårt mål är att ständigt förbättra kvaliteten och ge det bästa till kunden, följa aktuella trender. Varje anställd i företaget ansvarar för kvalitativt utförande av sitt arbete för att uppnå företagets mål och ökad kundnöjdhet. Vi förenas av hög kvalitet: ansvar för allt vi gör.